Αθανάσιος Αλεξανδρίδης

Μακρύς χωρισμός

Καραβάκια περνούν την καρδιά μου
Το κύμα στην προπέλα
Η προπέλα στο πλοίο
Το πλοίο στον κόσμο
Ο κόσμος σ΄εσένα
Έλα

Καραβάκια κεντούν την καρδιά μου
Το φτερό στο πουλί
Το πουλί στη βροχή
Η βροχή στο νερό
Εσύ κι εγώ
Έλα , μίλα

Καραβάκια τρυπούν την καρδιά μου
Το κορμί στη φωνή
Η φωνή στην ψυχή
Η ψυχή στο μυαλό
Το μυαλό στο χαμό
Έλα, μίλα, χωρίς φόβο